De Stem Van

"Stem van" succesvol in Amsterdam

31 januari 2017

In het kort

De open source applicatie Stem van West is door stadsdeel West ontwikkeld en wordt inmiddels ook gebruikt door andere stadsdeelraden: in Amsterdam-Oost, en Centrum. Op 22 november 2017 gaat Stem van live in Nieuw-West.


Afgeleid van het in IJsland succesvolle Your Priorities ontwikkelde Stadsdeel West in Amsterdam eind 2016 het burgerparticipatieplatform Stem van West. Naast het kunnen aandragen van ideeën voor de buurt en het verzamelen van argumenten voor en tegen biedt "Stem van" een hoop mogelijkheden om context te bieden aan ideeën en plaatst het deze ideeën direct in een besluitvormingsproces. Op deze manier hebben burgers duidelijkheid wanneer en hoe hun idee besproken wordt en op welke manier ze feedback kunnen verwachten. In dit filmpje het voorbeeld van het burgerinitiatief 'Leefstraat', ingebracht door een burger, gesteund door de raad in West.

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!